NEUROKOUČOVACÍ METODY

PRO ROZVOJ MOZKU V KAŽDÉM VĚKU

 

Základem naší práce je metoda S.T.E.P., která se promítá ve všech aktivitách a službách poskytovaných Active Brain s.r.o. Vychází z více než 15 000 hodin interního výzkumu a práce s klienty v průběhu 15 let.

Metoda biofeedback je určena dětem, které... 

 • Mají problém se soustředěním a pamětí (ADHD, ADD) poruchy učení
 • Trpí poruchami spánku
 • Potýkají se s emoční rozkolísaností – neadekvátně reagují na denní situace
 • Trpí úzkostnými stavy a depresemi
 • Řeší problémy s chováním nebo školními neúspěchy
 • Trpí častými bolestmi hlavy a migrénami
 • Potřebují posílit kreativní myšlení
 • Nedokáží se rychle a správně rozhodovat
 • Trpí tiky aj. fyziologickými projevy

Jak vyšetření probíhá?

 • Začneme pohovorem s doprovodnými dotazníky a vstupními testy
  Během rozhovoru si nejprve upřesníme všechny obtíže vztahující se k celkovému zdravotnímu i psychickému stavu dítěte. Budu se Vás ptát na informace o rodinném prostředí, MŠ či ZŠ, které se vztahují ke kvalitě života dítěte (i rodiny) a jeho případných obtíží. Neopomeneme ani informace o dovednostech dítěte, jeho návycích a zájmech a jeho postoje. Společně zjistíme míru adaptace na zátěžové situace a zvládání stresu v profesní rovině i rodinných vztazích.
 • Zjištění aktuálního stavu pomocí lékařských přístrojů
  Obsahuje: podrobnou mapau mozkové činnosti, orientační neurologické vyšetření, EEG vyšetření zahrnující přípravu, námětovou hru s vlastní hračkou, natočení EEG záznamu včetně aktivací, hravé ukončení Objevitele mozku, závěrečné aktivity.
 • Pedagogické ohodnocení oblastí, které mají vliv na prožívání dítěte
  Postupně si projdeme školní dovednosti, kompetence k učení, samostatnost, sebehodnocení, sebereflexi a vnímání vlastního „já“. Také jeho talenty a nadání, silné stránky a jejich zaměření, komunikační a sociální dovednosti, autoritu dospělého a kamarády. Nahlédneme i do světa dětských emocí.

METODA BIOFEEDBACK

EEG biofeedback je metoda umožňující harmonizaci mozkové činnosti formou biologické zpětné vazby. Umožňuje aktivní trénink periferní i centrální nervové soustavy. Za pomoci zpětné vazby je klient  průběžně informován o svých funkcích stresu, pozornosti a relaxaci. Vytváří se nový dynamický stereotyp, který se automatizuje a dochází k samoregulaci práce mozku. Tréninky se provádí na lékařském přístroji elektroencefalografu (EEG), který se využívá k záznamu práce mozku v lékařské diagnostice. Elektroencefalograf je rozšířen o zařízení pro zpětnou vazbu (feedback). Zde je využití v rovině trénování a zaznamenání aktuálního stavu.

Biofeedback  přináší...

 • Snížení stresu u dětí i rodičů
 • Zrychlení času u domácí přípravy
 • Tvořivost a radost v procesu učení
 • Zlepšení pozornosti
 • Zlepšení v oblasti grafomotoriky
 • Vyladění emočního prožívání
 • Prevenci a nápravu dysporuch
 • Zvýšení pocitu vnitřního štěstí a upevnění vzájemného vztahu s Vašim dítětem

A má mnoho dalších předností

 • Má zásadní vliv na optimalizaci mozku a kognitivních funkcí či dysfunkcí
 • Metoda je nebolestivá, nepoužíváme žádné invazivní zásahy
 • Nemůže ublížit a nemá zkřížené reakce s jinými formami léčby
 • Nemá žádné vedlejší účinky a nezpůsobuje závislost
 • Dosahované úspěchy jsou měřitelné – můžeme Vás s nimi průběžně seznamovat
 • Výsledky terapie jsou trvalé

Když děti poznají samy sebe, pochopí své emoce, tak si užijí pohodovější život. Díky Objeviteli mozku odhalí svůj potenciál. A co víc: Naučí se, jak svůj mozek rozvíjet a být šťastný sám se sebou a lidmi kolem sebe.

 

SPOLEČNĚ NAJDEME TEN NEJVHODNĚJŠÍ

PROGRAM PRO VAŠE DÍTĚ

Začněte psát zde...

Neurofeedback komplexní vstupní vyšetření

Špatně spí? Neumí se dobře soustředit? Musíte vše opakovat 10×? Má dysporuchy? Neustále něčím ťuká a vydává zvuky?

Spektrum problémů, které může neurofeedback pomoci vyřešit, je široké.

Komplexní diagnostika mozku umožní dítěti nastartovat období změn a určit cestu jeho dalšího rozvoje. Diagnostika mozku zahrnuje natočení EEG záznamu, zpracování mapy mozku, strukturovaný rozhovor a speciální diagnosticky zaměřené hry.

Koučink rodičů dětí s ADHD

Podpora sebehodnocení, osobnostní rozvoj, fungování v rodině, ve škole, motivační systém, řád – struktura prostředí a činností jako základ úspěchu – individuální domluva možné on-line i v pracovně. Zde je velmi důležitá součinnost rodičů.

Na úvod budeme mít delší on-line setkání 60–90 min. Následně můžeme začít společnou cestu podpory dítěte. Koučink trvá 60–90 min a probíhá s rodičem. Pro změny doma bývá zapotřebí zpravidla 3–5 setkání. Při větších a složitějších stavech více

Podpora, provázení a koučink pro rodiče náročných dětí (ADHD, poruchy pozornosti, dysporuchy a jiné)

Poskytneme Vám praktické a konkrétní rady, jak řešit obtížné situace u Vás doma. Získáte fungující postupy a tipy ušité na míru přímo pro Vás. Individuální přístup je základem pro start pozitivních změn.

Probereme všechny aspekty, které ovlivňují Váš život. Komplexní pohled, zkušenosti a ověřené postupy jsou základem pro nalezení cesty pro Vaši situaci.

Poskytneme Vám individuální a respektující přístup k Vaší situaci a návazné řešení. Fungující a jednoduché tipy, jak řešit problémové situace, jak zvládnout komunikaci s dětmi a respektovat se navzájem. Konkrétní tipy a pravidla se nejsnáze nastavují přímo v rodině. Rádi přijedeme za Vámi.

Dysporuchy pomoc

Dysporuchy pomoc je program, který je zaměřen na rozvoj oslabených dílčích funkcí, délky a míry soustředění, zrakového rozlišování, grafomotorické neobratnosti, obtíží v čtení a počítání. Dítě absolvuje individuálně nastavený kruhový trénink dysporuchy. Vždy pracuje na několika aktivitách a přístrojích a je individuálně veden speciálním pedagogem s neuroterapeutickým vzděláním. V závěru tréninkové lekce je přítomen i rodič, aby si osvojil vhodné aktivity a hry na podporu svého dítěte.  Součástí programu jsou také materiály a náměty na činnosti pro domácí trénink.

Tento trénink je výjimečný svojí hravou formou a efektivitou. Na úvod budeme mít delší on-line setkání 60–90 min. Následně můžeme začít společnou cestu, podíváme se na skryté bloky k učení, sebedestruktivní vzorce v procesu učení, pomoc s pozorností a relaxací na míru vašeho dítěte. Součástí je pravidelné hodnocení průběžného pokroku se zvolenými aktivitami. S rodiči pravidelně setkání ideálně 1× za tři týdny.

S paní Leinweberovou jsem se seznámil na doporučení své kamarádky. Od počátku na mě zapůsobila svým širokým přehledem v oblasti „práce s mozkem“. Zaujalo mě to a začal jsem trénovat. Přistupoval jsem k tomu spíš pesimisticky, přeci jen být přidrátovaný k počítači a hraní her mi nepřišlo jako sofistikovaný nástroj na změnu mého mozku. Vytrval jsem a po čase byl hodně překvapený tím, že se mi začaly po několika letech zdát sny (resp. jsem si je ráno pamatoval) i dalšími změnami – například jsem začal více vnímat své emoce. Navíc mě paní Leinweberová dostávala tím, že kdykoli si mě připojila, tak hned věděla, jestli jsem unavený, ve stresu a podobně. Taky si neustále udržuje přehled o dění v oboru, což osobně považuji za důležité – je tak neustále seznamována s aktuálními novinkami a trendy v oboru a může je předávat svým klientům. Pokud na sobě člověk chce pracovat a nečeká řešení v podobě zázračné pilulky a jednoho týdne, pak ji můžu doporučit. Myslím, že člověk neudělá chybu!
Romanhttp://www.romansokola.cz/
Na práci s Lídou Leinweberovou je nejlepší její individuální přístup. Prostředí, které kolem sebe vytváří a pozornost kterou Vám věnuje, je sama o sobě terapií. Technika biofeedbacku je součástí naší společné práce, ale z mého pohledu by bylo neúplné a chybné ji izolovat od celku. Zkrátka proto, že když není vytvořeno optimální prostředí, sebelepší technika nebude fungovat. Biofeedback – tedy mít měřitelně podloženo, co se děje v hlavě, je skvělé, a zcela určitě lepší než pouhé „hádání“ ohledně našeho stresu nebo pozornosti. Báječné je, že vliv biofeedbacku je přítomen po většinu dne. Dává nám možnost si lépe uvědomit naše počínání a automaticky s ním pak pracovat. Prokoukneme autopilotní chování a lépe rozpoznáme např. spouštějící se stres, což nám dává prostor pro vědomou reakci. Biofeedback je motivace a obrovská příležitost pro každého kdo se sebou chce pracovat.
Tomáš Ž.Ekonom
Dcera navštěvuje centrum vzhledem k tomu, že jí byly diagnostikovány významné poruchy soustředění a pozornosti. Po třech letech spolupráce s tímto centrem se její schopnost soustředit se a udržet pozornost zlepšila natolik, že přestala ve třídě „vyčnívat“ a stala se „normální“ žákyní. V centru navštěvuje nejen terapie Biofeedback ale také volnočasový kroužek a pravidelně se účastní i letních příměstských táborů. Pro mě jako matku je radost vidět ji pracovat s terapeutkami, které má nejen pro jejich laskavý přístup k dětem, nesmírně ráda. A to je podstatné. Pokroky jsou znatelné a dcera si veškerý čas v centru maximálně užívá. Hezký den, Katka K.
Katka K.maminka
Babičce byl diagnostikován Alzheimer. Byli jsme zděšení. Hodně se horšila a to prázdné sezení bylo ubíjející. Hledali jsme, co s tím. Na doporučení známého jsme začali s babičkou docházet do centra. Vstupní vyšetření babičku nebavilo, a tak jsme byli zvědaví, co bude dál. Návštěvy pro ni ale byly zajímavé. Moc se těšila. Byla tam jak proměněná. Dokonce měla náladu se upravit, než půjde. Co nás nejvíce překvapilo, že babi chtěla noviny a další změny na sebe nedaly dlouho čekat. My jsme se naučili, jak ji povzbuzovat a jak s ní i nadále pracovat. Když jí řekneme, že jdeme za Vámi, Lído, je to událost. Jde k holiči, vybere si šaty a jde, ví kam. Víme, že nemoc má své limity, ale proč to aktivní období nepodpořit co nejvíce. Díky moc za maminku!
Martina Fialová s rodinou
Do společnosti Neuroprogress jsem začala docházet v létě 2014. Přivedly mě sem problémy s pamětí, soustředěním, únavou. Dámy z Neuroprogressu mě mile přijaly, udělaly se mnou vstupní pohovor, EEG a začaly jsme pracovat dle plánu sestaveného dle mých potřeb. Nebylo pro mne snadné naučit se vnímat své tělo a mysl a vést je tam, kam je žádoucí – tedy do stavu pohody a uvolnění, naučit se nebrat všechny úkoly s takovou vážností, aby se organismus zbytečně nadměrně nevyčerpával. Dnes jsem na sebe pyšná. Dokáži se během chvíle zastavit, uklidnit, nerozhodí mě každá hloupost. Než jsem do Neuroprogressu poprvé napsala, dlouho jsem váhala, ale dnes jsem za toto rozhodnutí ráda. Ve společnosti Neuroprogress pracují zkušení odborníci, kteří vědí, co dělají. Jejich vstřícný, trpělivý, ale hlavně lidský přístup je nedílnou součástí každé hodiny tréninkové terapie. Vidět na vlastní oči jejich nadšení a zaujetí pro práci je potěchou pro duši. Děkuji všem z týmu Neuroprogress za jejich vnímavý a individuální přístup, za jejich podporu a pomoc a také za různé tipy pro můj další rozvoj. Speciálně chci poděkovat mozku Neuroprogressu – paní Mgr. Leinweberové B-) a popřát jí i celému týmu, aby jim elán a chuť probírat se šedou kúrou mozkovou vydržel ještě mnoho let.
Monikaučitelka
Mám 3 děti a je to na mě znát. Byla jsem utahaná, nemohla jsem spát. Nervozita a stres byly víc doma než já. Děti moje chování přebíraly a byl to začarovaný kruh. Po diagnostice jsem si uvědomila, jak mne stres hluboce zasahuje v celém i pracovním životě a začala krásná práce. Jak to shrnout? Spím! V práci nepotřebuji hořící termíny k tomu, abych se dokopala k činnosti. Naučila jsem se pracovat se stresem, s pozorností. Je ze mě jiná matka. Klidnější a vyrovnanější. Terapie zasáhla celou rodinu a rodinné poradenství byl jako bonus, to co nám jako rodině pomohlo k spokojenému životu. Díky!
Lenka Š.Vedoucí prodejny

 

V čem jsou moje konzultace pro Vás jedinečné a přínosné?

 • Zajímá mě Váš osobní příběh jako rodiče, ale také jako rodiny
  Často totiž skrývá hlubší podstatu potíží dítěte a právě zde mnohdy leží klíč k jeho problému. Připravte se tedy, že půjdeme více do hloubky a budeme rozkrývat možná i méně příjemné okamžiky Vašeho života. Vše ve prospěch Vás a Vašeho dítěte.
 • Zajímám se také o partnerskou komunikaci a Vaše rodinné vztahy
  Protože porucha dítěte vždy odráží celý rodinný systém a zároveň je jím také utvářena. Proto ode mě můžete dostat doporučení zaměřit pozornost např. na lepší sdílení emocí, otevřenou komunikaci, hlubší porozumění a naslouchání, ale i větší respekt mezi partnery a rodiči.
 • Důležitá je také práce s neverbální komunikací a tělem
  A proto se dotkneme i způsobu, jakým se vyjadřujete a jak jste schopni prožívat a přijímat svět skrze Vaše tělo. A jaké projevy a činnosti Vám mohou pomoci i v této oblasti.
 • Každý příběh je jedinečný
  A právě proto nikdy neprobereme vše, co jsem tu popsala. Vím, že mám cit dotknout se míst, která jsou v danou chvíli připravená k léčení a otevření. A právě na ty Vás upozorním. Někteří rodiče se opakovaně vrací pro další konzultaci poté, co udělají první krůčky, které jsem jim navrhla. Začnou nalézat hlubší smysl potíží dítěte a přijímat ho. Doporučíme také vhodné materiály a podporující hry pro Vás a Vaši situaci s dítětem.