Relaxace a kvalita spánku

„Spánek je největším tajemstvím našich činů.“
– Jorge Luis Borges

Stres - relaxace - spánek

 • Přesné zacílení a odhalení stresových faktorů.
 • Nácvik relaxace a uvolnění.
 • Úprava spánkových návyků.
 • Stres
  Schopnost práce pod stresem je náročné. Stres sebou přináší velká zdravotní rizika. Jak na efektivní práci s omezením a zvládnutím hladiny stresu vás můžeme efektivně a rychle naučit. Měřitelné výsledky jsou samozřejmostí.
 • Spánek
  Kvalita spánku ovlivňuje kvalitu a výkon práce po celý den. Dozvíte se nejnovější trendy v oblasti spánku, pomůžeme Vám nastavit si efektivní návyky ke spokojenému a hlubokému spánku. Efektivní výkon nelze podávat bez kvalitního spánku.
 • Relaxace
  Relaxace napomáhá paměti a soustředění. Osvojení relaxačních metod je za pomoci nových neurotechnologických nástrojů rychlé a efektivní. Výstupy máte v číslech a uvidíte, jak se Vám to daří. Kvalitní relaxační chvilky, odstraňují únavu v průběhu dne a zvyšují pracovní výkon.
 • Pozornost se zlepšuje s kvalitou spánku
  Pozornost a délka soustředění při plnění úkolů, jednání s klienty apod. určuje, jaká bude chybovost a také jaká bude schopnost porozumění sdělení. Z toho vychází správné usuzování a vyjádření závěrů a následné rozhodování. Soustředění lze změřit, reakce Vaše mohu při nejrůznějších pracovních úkonech. Posunování vlastních limitů je opravdovou výzvou.

Individuální zaměření a měřitelnost

Trénink je kombinací školení a individuálního tréninku za pomoci neurotechnologií. Program je rozpracován v přesném systému po sobě jdoucích setkání. Zaměření je velmi interaktivní. U tohoto programu je dobré počítat v domácí fázi s časovou dotací asi 15 min denně. Tento čas je určený k procesu sebepoznání a sebeuvědomění. Počítáme také s nácviky relaxačních technik, jejichž výsledky jsou měřitelné.  

Vedlejším produktem tohoto programu je zlepšení koncentrace a paměťových procesů.

Program dá jasné výstupy v číslech, která vám ukáží, jak postupujete. 

Při větších obtížích s pamětí Vám nabízíme individuální nebo skupinové řešení Vašeho problému.