Soustředění a výkon

"Žádné velké vítězství není možné, pokud mu nepředchází malé vítězství nad sebou samým."

Leonid Maximovič Leonov

Soustředění a výkon má několik složek

Trénink s využitím nejnovějších neurotechnologií Vám ukáže několik oblastí, ve kterých je možné se rozvíjet. Programy vždy obsahují diagnostiku výchozího stavu a na tu navazuje individualizované řešení přesně cílené a připravené pro konkrétního jedince.

 • Pozornost
  Pozornost a délka soustředění při plnění úkolů, jednání s klienty apod. určuje, jaká bude chybovost a také jaká bude schopnost porozumění sdělení. Z toho vychází správné usuzování a vyjádření závěrů a následné rozhodování. Soustředění a Vaše reakce lze změřit při nejrůznějších pracovních úkonech. Posunování vlastních limitů je opravdovou výzvou.
 • Paměť
  Naše paměť pracovní, krátkodobá i dlouhodobá, je ovlivněna soustředěním a schopností dlouhodobě udržet pozornost. Trénink paměťových schopností zrychlí Vaše pracovní tempo a schopnost hledat komplexnější řešení.
 • Stres
  Špičkové výkony a radost z práce přicházejí, když umíte zvládnout svůj stres. Jak efektivně eliminovat stres a snížit jeho hladinu se snadno naučíte. Máme pro Vás ověřené techniky a tipy. Měřitelné výsledky, jak si vedete, jsou samozřejmostí.
 • Relaxace
  Relaxace napomáhá paměti a soustředění. Osvojení relaxačních metod je za pomoci nových neurotechnologických nástrojů rychlé a efektivní. Díky záznamům v číselných hodnotách můžete pozorovat Vaše postupné úspěchy.

Individuální zaměření a měřitelnost

Trénink je kombinací školení a individuálního tréninku za pomoci neurotechnologií. Budete mít možnost trénovat svůj mozek nejen při setkání v pracovně pro větší efektivitu máme zpracované programy na domácí podporu tak, aby Váš výkon rostl velmi rychle a efektivně. Program dá jasné výstupy v číslech, která vám ukáží, jak postupujete.