Koučink a mentoring pro ADHD

Dopřejte si laskavý a prožitkový koučink s přesahem

Indiviuální konzultace on-line nebo živě v Brně 

Nabízím 20 minutovou konzultaci zdarma.
Nezávazně si popovídat a zjistit, jak Vám mohu pomoci.

 

JAK VŠE PROBÍHÁ? 

 

Během zvolené délky živé/ telefonické/Zoom konzultace si koučovacím přístupem projdeme Vaši aktuální situaci. 

Co si z konzultace odnesete?

 

Jak koučink pomáhá s ADHD?

Míváte někdy pocit, že děláte tolik věcí najednou, že nedokončíte vlastně nic?

Občas zapomínáte na termíny schůzek a často se přistihnete, že místo rozhovoru s kolegou vnímáte hudbu v pozadí, která vás okamžitě přenese zpátky na dovolenou?

Pokud tyto situace znajíte, ještě to neznamená, že trpíte ADHD. Ale pokud jsou tyto situace nežádoucí součástí vašeho každodenního života, je tu řada možností, jak získat kontrolu nad svým nepokojným myšlením.

Jedním z nejefektivnějších způsobů je koučovací podpora.

Co je ADHD? ADHD je zkratka pro poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Jedná se o neurovývojový syndrom, který je způsoben poruchou funkcí mozku, které jsou zodpovědné za udržování pozornosti, plánování, předvídání a sebeovládání.

ADHD je přítomné od dětství a v průběhu dospívání může přirozeně odeznít, až polovina dětí s touto diagnózou již v dospělosti nemá žádné příznaky. Jak se projevuje ADHD u dětí?

A jak u dospělých? U dětí se porucha pozornosti s hyperaktivitou projevuje rychlým přepínáním aktivit, neschopností sedět v klidu, přerušováním řeči nebo vydáváním zvuků bez toho, aniž by si to samy uvědomovaly. Tyto hyperaktivní příznaky se s věkem postupně snižují.

U dospělých se porucha projevuje spíše neklidem, například při čekání ve frontě, rychlým mluvením, horším ovládáním emocí nebo sníženou tolerancí frustrace. Porucha pozornosti také způsobuje časté selhávání v plánování a organizaci času, například potíže s dokončením úkolů nebo s včasným příchodem.

Také se často stává, že zapomínají nebo mají obtíže s vnímáním toho, co jim druzí říkají, což může být mylně vnímáno jako drzost u dětí nebo arogance u dospělých.

 • Jasný přehled, jaký je stav Vaší energie v různých oblastech.
 • Přesný postup, abyste se strategicky a efektivně přiblížili žádoucímu stavu.
 • Ujasníte si, co Vám přinese největší užitek/nejvíce energie do života.
 • Budete vědět, jak využít Vaše silné stránky a to, co už umíte.
 • Konkrétní kroky – co a kdy chcete udělat.

Mé klienty učím, jak být laskaví k sobě samým, respektovat své potřeby a hranice. Zároveň je provázím, aby poslouchali signály svého těla a probouzeli svou intuici. Dále jim ukazuji, jak pomocí různých technik získat lehkost pro překonání těžkých situací a najít vnitřní klid.

Vším Vás provedu tak, aby to pro Vás bylo příjemné, srozumitelné a přehledné

Pomohu Vám objevit nové nápady, jak se v momentální situaci posunout dál, efektivně, rychle a za podmínek, které máte k dispozici.

Žádné vzdušné zámky, stavím na reálných základech pro Vaši konkrétní situaci.

Nebudu Vám říkat, co je správně nebo špatně.

Jako koučka nehodnotím to, co říkáte. Vedu Vás, abyste si našli řešení v sobě a uvědomil/a souvislosti.

Nebudu Vám říkat, co přesně máte dělat. Ale pomohu Vám uvědomit si, jaký Vám to dává smysl.

Mohu s Vámi také sdílet své zkušenosti, jak...

 • zvládat stres
 • pracovat efektivně – na základě poznatků neurovědy o lidském mozku
 • určovat priority
 • najít svou jedinečnost v souladu s Vašimi životními hodnotami
 • přínosně komunikovat s lidmi jiného smýšlení
 • se ptát Vašich klientů tak, abyste se dozvěděl/a i to, co oni v tu chvíli ještě sami nevědí
 • rodičovství může být výzva dítě nebo partner ADHD nebo poruchami učení může být výzva - pomohu Vám

V čem jsem jedinečná?

 • Jsem NLP koučka a neuroterapeutka a práci s lidským mozkem se věnuji již více než 15 let
 • Vy jste pro mě střed všeho zájmu a já jsem tu pro Vaši podporu.
 • Mé osobnostní nastavení je inspirující k novým možnostem a nápadům a podporující a respektující Vaši cestu učení.
 • Jsem vnímavá a stavím na bytelných znalostech neurověd o přínosně vedeném koučovacím rozhovoru.
 • Srozumitelně Vám předám to nejlepší ze svých letitých zkušeností.
 • Vycházím z prace speciálního pedagoga, trénérky kognitivních funkcí - to jak funguje náš mozek, co nás stresuje a dokáže uvolnit. Pomohu Vám svými zkušenostmi.

Základem naší práce je metoda S.T.E.P., která se promítá ve všech aktivitách a službách poskytovaných Active Brain s.r.o. Vychází z více než 15 000 hodin interního výzkumu a práce s klienty v průběhu 15 let.