OBJEV SVOJI VNITŘNÍ HVĚZDU

(koučink dětí a rodičů)

 

Tento program je pro Vás, pokud u svého dítěte řešíte...

 • Školní dovednosti, kompetence k učení, samostatnost
 • Sebehodnocení, sebereflexi a vnímání vlastního „já“ 
 • Komunikační a sociální dovednosti – autorita dospělého, kamarádi
 • Poruchy pozornosti a dysporuchy
 • Stres a napětí
 • Emoce a vnitřní prožívání dítěte

Objev svoji vnitřní hvězdu

je komplexní program zaměřený na práci s vnitřním klidem, emocemi a pozorností

Program určený pro děti ve věku 8 až 16let. Je koncipován do bloku 12 individuálních lekcí. Délka lekce je 60 minut při setkání v pracovně. Doporučená frekvence lekcí je 1× týdně. 

Podpora sebehodnocení, osobnostní rozvoj, fungování v rodině, ve škole, motivační systém, řád – struktura prostředí a činností jako základ úspěchu – individuální domluva možné on-line i v pracovně. Zde je velmi důležitá součinnost rodičů. Na úvod budeme mít delší on-line setkání 60–90 min. s rodičem 45 min a dál i spolu s dítětem.

Následně můžeme začít s dítětem naši cestu. S rodiči pravidelně vyhodnocujeme, ideálně 1× za tři týdny, 30min konzultace k aktuálnímu stavu.

Náplň a prioritní oblasti programu

 • Kdo jsem? Co je na mně jedinečného?
 • Vnímání sebe sama. Vidím více záporných nebo kladných stránek?
 • Jaká je moje rodina? Jak se v ní cítím?
 • Komunikuji, tedy jsem.
 • Koho mám kolem sebe, co mi přinásí přátelství a jak o něj pečovat?
 • Co ve mně vyvolává pozitivní a negativní pocity?
 • Jak zvládám své emoce, jak je ventiluji?
 • Jak na to, aby byl můj svět plný radosti a pohody?

Co si z programu odnesete?

 • Vědomí talentů, nadání a silných stránek dítěte a jejich zaměření
 • Metody k účinnému odbourávání stresu, relaxační aktivity
 • Účinnou první pomoc při zvládání vzteku
 • Lepší nastavení pravidel v rodině i v blízkém okolí
 • Zlepšení komunikačních a sociálních dovedností – v komunikaci s rodiči, autoritami, kamarády...
 • Snazší zvládání každodenních situací
 • Vnitřní klid a spokojenost dítěte

Základem naší práce je metoda S.T.E.P., která se promítá ve všech aktivitách a službách poskytovaných Active Brain s.r.o. Vychází z více než 15 000 hodin interního výzkumu a práce s klienty v průběhu 15 let.

Cena programu je 1200 Kč/hod za jednotlivé setkání.

Frekvence a délka účasti dítěte na programu je zcela individuální a vychází z doporučení.

V ceně programu je zahrnuto:

 • Odborné pedagogické vedení programu
 • Vyhodnocení, zpětná vazba pro rodiče formou rozhovoru
 • Příprava her, pomůcek a edukačních materiálů vztahujících se k uvedeným oblastem
 • Využití všech potřebných pomůcek a materiálů, spotřební materiál