Diagnostika

„Dosáhnout cíle, který si neurčíte, je stejně obtížné jako se vrátit z místa, kde jste nikdy nebyli.“

                                                                                                                        Zig Ziglar

Několik na sebe navazujících částí, které spolu velmi úzce souvisí. Dotazníky a rozhovor, jak vnímáte svůj stres, měření na lékařských přístrojích, práce s moderními přístroji a počítačovými programy na trénink kognitivních dovedností. 

 • Pozice na startu
  Budete mít přesné výstupy v číslech, jasnou „startovací pozici“ díky níž dokážeme společně s Vámi nastavit další kroky.
 • Subjektivní / objektivní - znáte se?
  Zjistíte, zda Váš subjektivní pocit (např.: „Teď jsem výborně zkoncentrovaný“) odpovídá realitě.
 • Kognitivní funkce
  Otestujete si hravou formou úroveň svých kognitivních funkcí a budete vědět, co Vás limituje. Dám Vám možnost efektivně na sobě pracovat.
 • Diagnostika tréninkem
  Už v průběhu diagnostiky budete trénovat mozek a uvědomíte si množství AHA momentů
 • Zpětná vazba a Vaše možnosti
  Dostatek zpětné vazby a motivující návod jak efektivně rozvíjet svůj mozek a tím Váš celkový výkon

Přínosy v oblasti firemních aktiv:

 • jasné skupinové výstupy v číslech o úrovni kognitivních funkcí zaměstnanců
 • výstupní zprávu s návrhem rozvoje v exaktně definovaných krocích
 • informaci o předpokládaném nárůstu výkonu zaměstnanců
 • závěrečnou výstupní zprávu se zhodnocením míry zvýšení výkonnosti zaměstnanců